Kulma

Hikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Kulma on matematiikan ja geometrian käsite. Kulman olemusta ei yleensä selitetä, koska sen oletetaan olevan kaikkien selityksien lähtöoletus, osa ja/tai väline. Kulmasta ei myöskään monesti puhuta tai sitä pohdita, koska se saattaa loukata kulmien avulla paljon laskuja tekeviä matemaatikoita. Monien matemaattisten teorioiden kulman varaan laskemisen lisäksi kulman käsitteen varaan ovat monet tavalliset ihmiset laskeneet elämänsä ja ajattelunsa, ja kulma saattaa olla todella tärkeä monille yhteisöille.

Kuitenkin aina välillä on esitetty olennainen kysymys: mikä kulma on ja onko se mielekäs määritelmä? Jotkut korkean matematiikan osaajat ovat jopa kyseenalaistaneet kulmien olemassaolon. Vastareaktio tällaisiin toisinajatteluihin on luonnollisesti ollut eri tilanteissa, aikoina ja paikoissa erilainen. Matematokratioissa on kulman kiistäjien ajatukset saatettu estää julkisesta levityksestä, hänet on saatettu jopa vangita tai polttaa roviolla, mitkä ovat olleet varsin tärkeitä varotoimenpidettä järjestelmän ylläpitämisen kannalta.

Nykyisin suhtautuminen kulmiin on vapautunut. Erilaisille geometrisille kappaleille on yleisesti sallittu vapaus määritellä omat nurkkansa joko kulmiksi tai joksikin muuksi. Jopa kulmien mittaaminen on hyväksyttävää useissa maissa, vaikka geometristen muotojen ropeltamista asteviivaimilla ja muilla apuvälineillä pidetäänkin yhä intiiminä. Matemaatikot ovatkin sitoutuneet ammattivalan kautta kunnioittamaan kolmioiden, neliöiden, suunnikkaiden ja muiden elämänmuotojen tunteita.

Tunnettuja kulmia ovat mm. silmäkulma ja takakulma, joita ei tule sekoittaa näkö- eli tarkastelukulmiin. Varsinaisia kulmia eivät nimestään huolimatta ole kulmahammas ja kulmabaari. Kulmien tunnistaminen maastossa voi olla haasteellista jopa kokeneelle matemaatikolle. Apuna tunnistamisessa voi käyttää MAOL-taulukoita ja kiikaria. Lähitarkastelu on syytä jättää kokeneille kulmaharrastajille, sillä kulmat voivat käyttäytyä arvaamattomasti. Vain karaistuneimpien harrastajien on suotavaa lähestyä kulmia asteluvun arvioiminen mielessään.

Math sqrt.svg Tämä matematiikkaan liittyvä tynkäartikkeli kaipaa eksponentiaalista kasvua.
Laventamalla artikkelia saat yhtäsuurusmerkin taakse mukavammat potenssit.