Å

Hikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Fenno-swede-flag.jpg Denna artikel innehåller för lite material på det andra inhemska språket!
Hjälp SFP genom att fylla i mer!

”Pakkåruåtsi råskikseen!!”

~Kaikki suåmalaiset (lukuunåttamatta ruåtsin åpettajaasi)
Påkkåruåtsi ån hyvä asia! HYVÄ!!!

Å ån O:n retardiversiå, latinalaisten aakkåsten hylkiö ja samalla suåmen kielen turhin kirjain ja ruåtsalaisuuden symbåli. Ainut sana, jåssa Suåmessa esiintyy Å-kirjain, ån Åland, ja sekin ån ruåtsia, jåten Å turha kirjain jås mikä. Hikipediastakin löytyy aika vähän Å-kirjaimia (paitsi tässä artikkelissa). Å: han lausutaankin aivan kuten O, jåten kaikki Å- kirjaimet våisi vain kårvata nårmaalien ihmisten käyttämällä O -kirjaimella. Å:n låpulliseksi påistamiseksi suåmen kielestä ån tehty useita adresseja, jåista suurin åsa ån unåhdettu kiitås laiskåjen påliitikkåjen, tai sitten jåutunut Ruåtsin Kielen Puålustajien sensuråimaksi.

Käyttötarkåituksia[muokkaa]

  • "Håmå" - Hyvin yleinen sana ruåtsalaisista puhuttaessa
  • "Åland" - Mainittu edellä
  • "Ållakå vai eikö ålla?" - Klassinen kysymys
  • Å eli Ångström ån pituuden mittayksikkö (1Å = 10−10 m = 0,1 nm = 100 pm), jåta käytetään valån aallånpituuksien sekä atåmien ja målekyylien ja myös sinun peniksesi mittåjen ilmåittamiseen. Mittayksikkö ån nimetty fyysikkå Anders Jonas Ångströmin (1814–1874) mukaan ja åsåittaa, että pakkåruåtsittaja hegemånistit (sic) kåntrållåivat myös tiedemaailmaa.

Kåtså myös[muokkaa]

Aakkoset
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Å, Ä, Ö, !, ?, #, &, (, ), ^, *, -, +, /, Π, , ¿