Wikisuhteellisuus

Kohteesta Hikipedia
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Information.gif Tämä artikkeli ei ehkä ole paskaa, muttei se mikään loistavakaan ole.
Pienellä työllä tästä artikkelista saa sellaisen. Jatkokeskustelua keskustelusivulla.

Wikisuhteellisuus on Wikipedian artikkeliavaruuden käyttäytymisestä luotu teoria.

Perusperiaatteet[muokkaa]

  • Artikkelien etäisyys. Artikkelien etäisyys wikiavaruudessa määritellään yksinkertaisesti sisällön samankaltaisuuden perusteella.
  • Artikkelin massa. Artikkelin massa on sen sisältämän informaation määrä.
  • Artikkelien sulautuminen. Kun pienempi artikkeli ajautuu liian "lähelle" toista, suurempaa ja samaa aihepiiriä käsittelevää artikkelia, pienempi artikkeli sulautuu suurempaan. "Etäisyyttä" jossa artikkelifuusio käynnistyy, kutsutaan wikitapahtumahorisontiksi.
  • Artikkelien erkaneminen. Kun artikkeli kasvaa liian suureksi ja sen aihepiiri laajentuu tarpeeksi, se silmikoi uusia artikkeleita, jotka toisaalta saattavat ajan kuluessa fuusioitua muihin artikkeleihin. "Massa", jossa fissio käynnistyy, on nimeltään kriittinen wikimassa. Yhdessä nämä kaksi ilmiötä, fuusio ja fissio, muodostavat wikiavaruuden materian kierron, eli niinsanotun informaatiovaihtovirtauksen. Virtaukseen vaikuttavia suureita ovat ylläpitäjien ankaruus (S, severity units, ankaruusyksikköä), äänestysaktiivisuus (v/s, vote per second, ääntä sekunnissa) ja äänetyksen alkamisen todennäköisyys (v-%, voting percent, äänestysprosentti). Fissio ja fuusio aiheuttavat myös viha- ja iloenergian purkauksia lähistöllä olevissa käyttäjissä.
  • Muutoksen nopeus. Mikäli artikkelia A muutetaan/siirretään sinne/sieltä linkittävän artikkelin B muutos ei voi olla äärettömän nopea. Muutosnopeus on suoraan verrannollinen ylläpitäjien määrään (A/a, admins per article, ylläpitäjää per artikkeli), ahkeruuteen (D, diligence units, ahkeruusyksikköä) ja artikkelin massaan (B, bytes, tavua), sekä kääntäen verrannollinen etäisyyteen (d-%, difference percent, eroavuusprosentti). Mikäli ylläpitäjien määrä, ahkeruus tai artikkelin massa kasvaa, nopeuskin kasvaa, mutta jos etäisyys kasvaa, muutosnopeus kutistuu.
  • Massan vaikutukset. Mitä suurempimassainen jokin artikkeli on, sitä herkemmin se a) luo ympärilleen uusia artikkeleja, b) altistuu fissiolle ja c) aiheuttaa fuusioita. Suurimassaisten artikkelien ympärillä spontaani artikkelien syntyprosessi kiihtyy. Osa uusista artikkeleista saattaa joutua tai syntyä suuren artikkelin tapahtumahorisontin sisäpuolelle, jolloin tapahtyy fuusio ja suuren artikkelin massa kasvaa entisestään. Massa ei kuitenkaan voi olla mielivaltaisen suuri, vaan jossain vaiheessa tapahtuu fissio. Jos artikkelin massa fission tapahtuessa on suurempi, myös käyttäjissä vapautuvan tunnelatauksen määrä ja voima kasvaa.
  • Etäisyyden vaikutukset. Suuren etäisyyden vaikutukset ovat käänteisiä suuren massan vaikutuksiin.
  • Spontaani syntymä. Spontaani syntymä on uusien artikkelien syntymistä käyttäjien toimesta, ilman fissiota. Spontaanisyntyneen artikkelin massa on todennäköisesti melko pieni mutta voi kasvaa ajan kuluessa spontaanilla kasvulla ja fuusioilla.
  • Poistovakio. Poistovakio on spontaanin syntymän vastavoima. Mikäli artikkelin massa on liian pieni, artikkeli poistuu automaattisesti wikiavaruudesta wikiepätarkkuuden lain mukaisesti. Myös ylläpitäjien keskuudessa määritellyt suureet, tärkeys (I, importance units, tärkeysyksikköä) ja ulkoasu (Bp, beauty points, kauneuspistettä) vaikuttavat poistovakion suuruuteen. Normaalisti poistovakio on spontaania syntymää pienempi, joten voidaan yleistää wikiavaruuden laajenevan.
  • Artikkelien kasvu. Normaalisti artikkelit kasvavat myös ilman fuusioita.