Hompanssi

Hikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Stop hand.png Tämä artikkeli tai osio ei välttämättä edusta neutraalia näkökulmaa.
Neutraali näkökanta kiinnostaa kovasti myös keskustelusivulla.
Thumb.png
 Tämä on lupaava sivu.

Hompanssi (Pan troglodytes rasisticus) on Suomessa esiintyvä ihmisapinoihin kuuluvan simpanssin ihmistä muistuttava alalaji. Hompanssin genomi on hyvin samanlainen sekä simpanssin että ihmisen kanssa. Käyttäytymiseltään hompanssi eroaa simpanssista erityisesti seuraavilla tavoilla:

  • Hompanssilaumoja esiintyy ainoastaan Internetissä.
  • Hompanssit pelkäävät sairaalloisesti maahanmuuttajia.
  • Hompanssien erikoinen teologis-hierarkinen järjestelmä muistuttaa kaikkia tunnettuja tyrannioita.
  • Hompanssipopulaatiossa ei esiinny juurikaan naaraita, ja rotupuhtauden (ks. lajien välinen lisääntyminen) vuoksi hompansseja ei siksi pääsääntöisesti koskaan tavata naisseurassa.
  • Hompansseilla on pimppi-pippeli-fiksaatio, joka tavallisesti johtaa elämänkulun kiertymiseen todella tai kuvitteellisesti tapahtuneiden raiskausten ympärille.

Hompanssin löytäminen[muokkaa]

Vielä muutamia vuosia sitten kukaan ei ollut kuullutkaan hompansseista. Toisistaan riippumattomia mutaatioita oli kuitenkin tapahtunut jo alkaen 1920-luvulta. Hompansseja liikkui keskuudessamme, mutta kaikki luulivat niitä vain tavallista urpommiksi ja joka suhteessa kankeammiksi ihmisiksi, eikä niihin siten kiinnitetty juurikaan huomiota.

Nörttien keksittyä Internetin hompanssit alkoivat kokoontua alun perin vertaistukiverkostoksi perustetulla Hompanssi Voorumilla. Ihmisten tietoisuuteen Hompanssien olemassaolo tuli Kansallisen laajakaistastrategian myötä noin vuonna 2010, kun myös tavallinen kansa pääsi internettiin. Tällöin huomattiin, että on olemassa ihmistä muistuttava ihmisapinalaji, jonka olemassaoloa ei oltu ennen tiedetty. Hompanssien geenejä on kuitenkin erittäin hankala tutkia, koska niitä ei juuri päivänvalossa kiinni saada. Tästä arvellaan johtuvan myös hompanssien kalpea iho, joka huomattavien yksilöiden perusteella tosin säilyy myös silloin, kun hompanssi uskaltautuu säännöllisesti ihmisten ilmoille.

Ulkomuoto ja kommunikointi[muokkaa]

Vaikka kyseessä onkin simpanssien alalaji, hompanssi näyttää lähestulkoon ihmiseltä. Erona on lähinnä erilaisten rajalöydösten suuri esiintymistiheys ja pullamössöinen olemus. Hompanssi kommunikoi öyhöttämällä. Öyhötys muistuttaa ihmisen puhetta ja kirjoitusta, mutta erojakin on. Öyhötykselle ominaista on ainakin argumentoinnin puuttuminen, kirjoitusvirheet, epäsopivat sanat, raskas profilointi, ironian raiskaaminen, murahteleva ja voimakas äänenkäyttö, kykenemättömyys kuuntelemiseen sekä mm. sanojen rikastuttaja, mokutus ja mokuttaja toistuva käyttäminen. Näiden sanojen merkitys on tutkijoille vielä hämärän peitossa, mutta jotain tekemistä niillä arvellaan olevan naisten ja vihreiden kanssa.

Öyhötys muistuttaa päällisin puolin inhimillistä kommunikaatiota, mutta vertailemalla eri hompanssiyksilöiden öyhötysnäytteitä voidaan helposti havaita, että niissä esiintyy sanasta sanaan samoja muotoiluja ja ajatuskulkuja. Useimmat asiantuntijat ovatkin sillä kannalla, että öyhötys on luonteeltaan verrattavissa papukaijojen ja mainalintujen kykyyn matkia ihmisten puhetta, eli kyse ei ole varsinaisesta kommunikaatiosta. Tähän viittaa myös hompanssien reaktio yrityksiin saada ne osallistumaan oikeaan vastavuoroiseen keskusteluun: vastaväitteet johtavat opittujen lauseiden entistä aggressiivisempaan toistelemiseen.[1]

Hompanssien hierarkia ja teologia[muokkaa]

Hompanssien laumakäyttäytymistä tutkineen biologin Muhammed bin Jussin mukaan Hompanssi Voorumin olisi perustanut ihminen, joka hänen mukaansa myös johtaa hompanssiyhdyskuntaa. Hänen nimestään ei ole täyttä varmuutta, mutta pseudotieteilijöiden arvailuissa on esiintynyt ainakin seuraavia nimiä: Titus Soinio, Väyrysen Paavo, Juuhan af Allah-Ahola ja Vlad Tepes. Bin Jussin teoksen Rajatietoa hompansseista mukaan af Allah-Ahola olisi tämä myyttinen ihmishahmo hompanssiyhteisön johdossa.

Bin Jussin mukaan af Allah-Ahola johtaa hompansseja rautaisella otteella. Hän käyttää hyväkseen teologiaa, jonka mukaan vieraat uskonnot, kielet, naamanvärit, homous, tekotaide, kaikki ei-filologiset humanistiset aineet ja kaikki muukin uusi ja erilainen johtavat moraaliseen rappioon, joka puolestaan johtaa suomalaisen kristityn identiteetin tuhoutumiseen, joka johtaa moraaliseen rappioon, joka johtaa...

Hompanssien teologia on mutkikas ja sisältää kiehtovia paradokseja, kuten mystillisille uskonnoille tyypillistä onkin. Hompanssien mielestä talvisota oli pyhä ja sankarillinen sota, mutta toisaalta hompanssien mielestä se sodittiin väärää vihollista vastaan, koska jos olisi päästy Neuvostoliiton osaksi, nyt kuuluttaisiin Venäjään ja elettäisiin homottomassa, hurrittomassa ja neekerittömässä onnelassa. Hompanssien mielestä paras tapa kunnioittaa veteraaneja onkin erota EU:sta ja liittyä viipymättä Venäjään.[2]

Hompanssilauman kaitsemisessa ja villitsemisessä af Allah-Aholalla on apunaan ydinjoukko esiöyhöttäjiä, joiden tehtävänä paitsi lietsoa hompanssilaumaa öyhötykseen, niin myös suojella Johtajaa mokuttajien hyökkäyksiltä. Esiöyhöttäjät toteuttavat tehtäväänsä tukkimalla ja vesittämällä määrätietoisesti kaiken nettikeskustelun tyyliin: "Taas meitä leimataan rasisteiksi", "On suvaitsematonta olla suvaitsematta meitä suvaitsemattomia", "kansa haluaa muutoksen", "miksi suvaitsemattomuuden suvaitsemisen suvitunvattu", "sähkökin on kallista, koska tänne haalitaan niin paljon pakolaisia", "islam uhkaa joten neekerit ulos ja pakkoruotsi pois", "vastustan moskeijaa siltä varalta, että joku ehkä joskus voisi haluta sellaisen rakentaa", "äläwäbälä-äbäläwäbälä lällällää" ja "raiskaus-hyysäri kansan oikeus taju vihervedätys asdf". Tavallisesta öyhötyksestä poiketen esiöyhöttäjien teksti sisältää vain vähän kirjoitusvirheitä. Siksi on arveltu, että esiöyhöttäjät saattaisivat olla alunperin ihmisiä, jotka ovat vain omaksuneet hompanssien elämäntavan.

Tunnettu hompansologian asiantuntija Mahmud bin Seifullah al-Idrisi on esittänyt, että esiöyhöttäjät olisivat ihmisen ja hompanssin luonnottomia risteymiä. Kuvottavuudestaan huolimatta tämä radikaali teoria on saanut oman kannattajakuntansa arvostetuimpien hompansologien piirissä.

Hompanssien seksuaalisuus[muokkaa]

Hompanssien seksuaalisuudesta tiedetään verrattain vähän. Yleisessä tiedossa on ainakin se, että hompanssit liikkuvat lähes pelkästään uroksista koostuvissa laumoissa ja julistavat samalla äänekkäästi olevansa heteroseksuaaleja. Hompanssien seksuaalinen fantasiaelämä on kuitenkin rikasta ja sille ovat tyypillisiä voimakkaat sadistiset piirteet.[3]

Normatiivisesta ja heteroseksuaalisesta itseymmärryksestään huolimatta hompanssien tuottama fantasia-aineisto ilmentää eroottista herkkyyttä ja kiihkoa vain kolmeen kohteeseen: 1) mustien miesten kehoihin ja jättimäisiin peniksiin, 2) punavihreisiin naisiin kohdistuvaan seksuaaliseen väkivaltaan ja 3) Allah-Aholan olemukseen ja keskustelutaitoihin.

Hompanssien öyhötysrituaaleihin kuuluvat usein vuosiakin kestävät, yksittäisiin yleensä miespuolisiin henkilöihin kohdistuvat solvaamiskampanjat, jotka saavat homoseksuaalisen ahdistelun piirteitä.

Hompanssien ravinto[muokkaa]

Hompanssit syövät yksinomaan lihaa, ja kasvisruokaa voidaan käyttää hompanssien torjunta-aineena, koska sen näkeminenkin aiheuttaa hompansseille tuskallisia kouristuksia. Jo ajatus, että joku muu söisi kasvisruokaa, tuottaa hompansseille kärsimystä ja visioita Josif Stalinista.

Poliittinen toiminta[muokkaa]

Hompanssit ovat ihmisistä poiketen poliittisesti aktiivisia. Niiden tavoitteita ovat ainakin opportunismi, Muutos, eliitin vallan murtaminen, mokutuksen lopettaminen, umpimielinen yhtenäiskulttuuri, markka takaisin, isäm maan itsenäisyys ja Illuminatin vastustaminen. Äidinkieltäkin ne vaalivat ilkeän pakkoruotsin ikeeltä, kuitenkaan kykenemättä kirjoittamaan tai puhumaan sitä norminmukaisesti tai tyylikkäästi - hompanssin kielenkäytölle ovat usein ominaisia tarpeettomat ja suomen kielelle vieraat lainasanat, kuten abruptisti ja emendoida. Tämä kaikki olisi melko harmitonta ja koomista, mutta jostakin kumman syystä, josta on monia teorioita, hompanssit ovat saaneet lukuisia kannattajia myös ihmispopulaatiosta. Näitä kannattajia kutsutaan lajipettureiksi. Eräs selitys lajipetturuudelle on se mahdollisuus, että hompanssit erittävät myrkkyä, joka muuttaa ihmisen aivotoiminnan pysyvästi hompanssin kaltaiseksi syövyttämällä inhimillisyyden kannalta keskeiset keskushermoston osat parantumattomasti olemattomiin. Al-Idrisi on esittänyt lajipetturuudesta ns. varastetut ihmiset -teorian ("Invasion of the Body Snatchers theory"), jonka mukaan hompanssi voi tietyn ihmisyksilön surmattuaan ja syötyään omaksua tämän ulkoiset piirteet ja ulkonäön. Vaikka teoria on hyvin selityskykyinen, se ei ole saanut tutkijoiden enemmistön kannatusta.

Katso myös[muokkaa]

Viitteet[muokkaa]

  1. Maallikolle öyhötyksen erottuvin piirre on runsas hompanssiyhteisöön rajoittuvien erikoistermien tautologismi tavalla, joka näennäisesti muistuttaa inhimillisiä slangeja; hompanssipopulaatioiden omiin nimityksiin lajin erikoissanastolle kuuluu riippumaton/kriittinen ajattelu. Hompanssit ovat hitaita tottumaan muutoksiin inhimillisessä kielessä ja kutsuvat ihmisten uudehkoja käsitteitä ja diskursseja yleensä orwellilaiseksi uuskieleksi, joka ilmaisuna sattumalta kuvaa hompanssien omia kognitiivisia rakenteita tyydyttävästi.
  2. Esimerkki
  3. Hompansseilla esiintyy myös suoranaista taipumusta menettää hallinta Allah-Ahola-heeroksen hellityn hahmon edessä. Al-Idrisi on kuvannut tätä ”dionyysistä antaumusta” näin:

    »Täysimittaisen saivarrustanssin loppuun mennessä enemmistö osanottajista, usein lähes jokainen, on heittäytynyt mukaan ei ainostaan mielikuvatasolla, vaan myös kehollisesti – – Tyypillisesti täysi pandemonium puhkeaa tässä vaiheessa lauman jäsenten vaipuessa transsiin joka puolella juhla-aluetta, ja rynnätessä puukottamaan itseään, painimaan toistensa kanssa, nuolemaan esiintyjien juhlamenoa varten mestarinpunakoiksi maalattuja poskia, ahmimaan eläviä kotieläimiä ja ulostetta.»

Information.gif Voi olla, että tämä artikkeli ei ole syvältä, mutta ainakaan siinä ei ole kuvia.
Tee päivän hyvä työ ja kuvita artikkeli mielellään aiheeseen liittyvillä kuvilla.
Tarkempia tietoja saattaa löytyä keskustelusivulta.