Hikiaineisto:Nykykulttuuriin liittyviä filosofisia kysymyksiä: sukupuoli ja sukupuolisuus

Hikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Tämä sivu kuuluu Hikiaineistoon, akateemiseen käyttöön tarkoitettujen hyödyttömien ja tendenssimäisten lähdetekstien kokoelmaan.


Adult neon trans.gif Tämä artikkeli on luokiteltu K18-materiaalia sisältäväksi,
joten jos olet alaikäinen, tulet oppimaan jotain uutta!


Suositeltu1.png

Star.svg
Tämä artikkeli on jostain käsittämättömästä syystä suositeltu sivu.

Hikiaineisto ja Hikiopisto julkaisevat yhteistyössä lyhentämättömänä lehtori, Suomen ateistiyhdistyksen puheenjohtaja Erkki Hartikaisen elämänkatsomustiedon sukupuolivalistuksen oppikirjan. Oppikirja on alun perin julkaistu nimellä Nykykulttuuriin liittyviä filosofisia kysymyksiä: sukupuoli ja sukupuolisuus osoitteessa http://etkirja.pp.fi/sukupuolisiveys.html. Hartikaisen ET-oppimateriaali on laajin suomenkielinen koulun elämänkatsomustiedon ilmainen opintoaineisto, sekä Hartikaisen sivuston mukaan ainoa opintoaineisto, joka vastaa elämänkatsomustiedon opetussuunnitelmia[1].

Tekstiin ei ole tehty muutoksia lisättyjä alaviitteitä lukuun ottamatta. Ulkoasussa on pyritty alkuperäisteoksen mahdollisimman tarkkaan jäljentämiseen. Elämänkatsomustiedon oppimateriaalisivustolla teksti on sijoitettu kahden kirkkaansinisen palkin väliseen keskipalstaan, joka kattaa noin neljänneksen ruudun leveydestä. Tätä sommittelua ei ole toisinnettu, joten tehtävä- ja muiden listojen keskityksestä on luovuttu. Muotoilun ja oikeinkirjoituksen epäjohdonmukaisuudet, otsikoiden epäintuitiivinen samantasoisuus sekä kuvien tiedostonimet noudattavat oppikirjan alkuperäistä Erkki Hartikaisen julkaisemaa verkkoversiota.Seksuaalisuuden filosofia


Fuckinmachine.jpg


Seksuaalisuuden filosofiaan kuuluvat seuraavat osa-alueet. On ilman muuta selvää, että yhdessä lukion kurssissa voidaan käsitellä vain pientä osaa näistä alueista. Filosofien olisi syytä tehdä opetusministerille esitys seksin filosofian lisäämisestä lukion pakollisiin kursseihin.

 • Seksin metafysiikka
 • Seksuaalinen optimismi
 • Seksuaalinen pessimismi
 • Siveelliset arvioinnit
 • Ei-siveelliset arvioinnit
 • Seksin vaarat
 • Seksuaaliset perversiot
 • Seksuaaliset perversiot ja siveys
 • Tuomas Akvinolaisen mielipide
 • Maallinen seksin filosofia
 • Fetisismi
 • Naisten seksuaalisuus ja uskonto
 • Seksin siveyttä koskevat kiistat
 • Uskonnollinen / vapaamielinen siveys
 • Seksin riittävyys / riittämättömyys
 • Yksimielisyys on seksissä välttämätöntä
 • Mikä on vapaaehtoista
 • Seksikäsitteet
 • Seksin harrastaminen
 • Seksin harrastaminen ja mielihyvä
 • Seksin harrastaminen ilman mielihyvää


Normaalisuus


Yhdynta.jpg


Normaali seksiasento.


Normaali tarkoittaa seuraavia asioita:

 • normaali, matematiikassa pintaa tai janaa vastaan kohtisuorassa oleva suora tai vektori
 • keskinormaali, suora, joka leikkaa annetun janan sen keskipisteessä
 • normaalijakauma tilastotieteessä
 • normaali, tavallinen, tavanomainen, erityisesti:
  • tilastollisessa mielessä tavanomainen, yleinen
  • lääketieteessä: tila tai kokeen tulos, joka ei viittaa sairauteen
  • yhteiskuntatieteissä: arvojen mukainen käyttäytyminen.
  • Normaali, Jane Andersonin ohjaama elokuva

Tehtäviä

 • Pohtikaa sitä, millaista on normaali sukupuolisuus.


Sukupuolia on useita


Hermafrodiitti.jpg


Tavallisimmat ihmisen sukupuolet ovat nainen ja mies. Lisäksi on ihmisiä, joilla on molemmat sukupuolet (hermafrodiitit). Sukupuolisia suuntauksia ovat mm.kuten heteroseksuaalisus ja biseksuaalisuus.

Tehtäviä

 • Ottakaa selvää siitä, mitä muita sukupuolisia suuntauksia on olemassa.


Heteronormatiivisuus

Heteronormatiivisuus tarkoittaa oletusta kahdesta luonnollisesta sukupuolesta, joka otetaan havainnon lähtökohdaksi. Yhteiskunnassamme on tarve määritellä yksiselitteinen sukupuoli korostamalla sukupuolten eroja, esimerkiksi pukeutumalla tietyllä tavalla.

Toisaalta heteronormatiivisuudella tarkoitetaan myös yhteiskunnassa vallitsevaa oletusta, jonka mukaan heteroseksuaalinen suuntaus on arvokas. Koska ihmisten ylivoimainen enemmistö on heteroseksuaaleja, jokaista kohdellaan ja ajatellaan heteroseksuaalina oletusarvoisesti.


Lesbot.jpg


Harrastavatko nämä identtiset kaksoset seksiä? Kuinka suuren tuomion he voisivat saada Suomessa?


Miesten heteroseksuaalisen miehisyyden ja naisten heteroseksuaalisen naisellisuuden ajatellaan johtuvan biologiasta tai luonnosta. Muunlaisten seksuaalisuuksien tai sukupuolten olemassaolo kielletään, tai niitä pidetään heteroseksuaalisuutta ja kaksinapaista sukupuolijärjestystä huonompina.

Queer-tutkimuksena tunnettu tutkimusala pyrkii tutkimaan sitä, kuinka heteronormatiivisuus jäsentää erilaisia yhteiskunnallisia, kulttuurisia ja historiallisia ilmiöitä, kuinka sukupuoli ja seksuaalisuus ovat kietoutuneet yhteen yhteiskunnassa.

Tehtäviä

 • Mistä johtuu, että et ole ennen kuullut heteronormatiivisuudesta?
 • Mitä mieltä olet itse heteronormatiivisuudesta?
 • Miksi Venäjällä säädetään homoseksuaalisuuden vastaisia lakeja?


Ihmisen hedelmöitys

Koska ihminen on isoihin apinoihin kuuluva eläinlaji, eläinlajin säilyminen vaatii ihmisten lisääntymistä.


Lahetyssaarnaajan asento.jpg


Sukupuoliyhdyntä lähetyssaarnaajan asennossa.


Tavallisesti yksilön elämä saa alkunsa sukupuoliyhdynnässä, jonka suorittavat nainen ja mies.

Koska muista naisen raskaaksi tulon keinoista saa tarvittaessa neuvoja terveyskeskuslääkäriltä, tässä oppiaineistossa voidaan rajoittua kuvaamaan raskauden aikaansaamista sukupuoliyhdynnällä.

Tehtäviä

 1. Aiotki hankkia lapsia?
 2. Miten lapsia hankitaan?
 3. Mitä ovat hedelmöityshoidot?
 4. Pitääkö sukupuoliyhdynnässä riisua vaatteet?
 5. Voiko sukupuoliyhdyntää harjoittaa pimeässä?


Opettaja Pia Suvivuo väitteli tyttöjen kyvystä hallita seksuaalisesti latautuneita tilanteita


Suvivuo.jpeg


Pia Suvivuo.


Terveystieteiden maisteri Pia Suvivuo väitteli 20.5.2011 Itä-Suomen yliopistossa aiheesta Nuorten tyttöjen kyky seksuaalisesti latautuneiden tilanteiden hallintaan. Narratiivinen tutkimus seksuaaliterveyden edistämiseksi. Väitös kuuluu hoitotieteen alaan. Pia Suvivuo toimii päätoimisena tuntiopettajana Turun AMK:n Terveysala-tulosalueella.

Väitöstutkimuksen tarkoituksena oli kuvata sitä, miten peruskoulun 9-luokkalaisten suomalaisten tyttöjen itsehallinta toteutuu seksuaalisesti latautuneissa tilanteissa ja miten erilaiset kulttuuriset, psykososiaaliset ja tilannekohtaiset tekijät muovaavat seksuaalisesti latautuneita tilanteita.

Tutkimusaineisto koostui tyttöjen 234 kirjoituksesta, jotka käsittelivät heidän kokemiaan seksuaalisesti kiinnostavia tilanteita. Tutkimus käsitti neljä erilaista osajulkaisua, joissa tarkasteltiin alkoholin osuutta, ehkäisyn käyttöä, neuvottelustrategioita ja intentioiden toteutumista seksuaalisesti latautuneissa tilanteissa sekä tyttöjen omaksumia seksuaalisia käsikirjoituksia (seksuaaliskriptejä).


Yksityinen.jpg


Onko näillä nuorilla homma hanskassa?


Tyttöjen kirjoitusten erittely narratiivista analyysiä ja sisällön analyysiä käyttäen tuotti uutta tilannekohtaista tietoa tyttöjen itsehallinnasta ja heidän omista kokemuksistaan seksuaalisesti latautuneissa tilanteissa.

Useimmilla nuorilla "homma hanskassa", mutta seksuaalikasvatus on tärkeää

Useimmilla suomalaisilla yhdeksäsluokkalaisilla (14 - 15-vuotiailla) tytöillä on seksuaalisesti latautuneet tilanteet hallinnassa: monilla heillä on taitoja hallita näitä tilanteita ja toteuttaa niissä omia intressejään.

Seksuaalikasvatuksen tulisi auttaa tyttöjä lisäämään itsetuntemustaan opettamalla heitä tunnistamaan omia tarpeitaan, halujaan ja tunteitaan ja tarjota mahdollisuuksia harjoitella sekä omien tarpeiden ja toiveiden esille tuomista että kumppanin taholta mahdollisesti tulevan paineen tai painostuksen sietämistä - tarvittaessa myös vastustamista.

Seksuaaliopetusta ja -neuvontaa tarvitsevat edelleen kaikki lapset ja nuoret, mutta lisätuen tarjoaminen ja toiminnan eriyttäminen nuorten tarpeiden mukaisesti tulisi olla mahdollista myös seksuaalikasvatuksessa.


Firsttime.jpg


Eka kerta.

Tehtäviä

 1. Hallitsetko seksuaaliset tilanteesi?
 2. Onko sinulle tapahtunut epäonnistumisia seksuaalisten tilanteiden hallinnassa?
 3. Mitä ovat kaikkein vaikeimpia tilanteita seksuaalisuuden hallinnassa?


Tutkimus: Elämänasemme vaikuttaa seksuaalisen syyllisyyden määrään

Lähde: Kotimaa24.fi 22.05.2011

Priestfuckingirl.jpg


Pappi hyvksikäyttää tyttöä.


Uskonnollisissa yhteyksissä seksuaalisuuteen ja sen harjoittamiseen liittyy useammin syyllisyyttä kuin uskonnollisiin yhteisöihin kuulumattomilla tai niistä irtautuneilla, väittää tuore yhdysvaltalaistutkimus.

Tutkimuksen on toteuttanut Kansasin yliopiston tukemana psykologit Darrel Ray ja Amanda Brown ja siitä kertoo Daily Mail.

Tutkimusta varten haastateltiin 14 500 henkilöä. Kävi ilmi, että uskonnolla ei ole vaikutusta seksuaalisuuden toteuttamisen muotoihin tai esimerkiksi siihen, missä iässä henkilö tulee seksuaalisesti aktiiviseksi. Sitä vastoin tutkimus osoittaa, että uskonnolliset tai muut elämänasenteet vaikuttavat siihen, miten henkilö seksuaalisuutensa kokee ja kuinka avoimesti hän kokee voivansa puhua seksuaalisuudestaan.

Kysely mittasi eri kysymysten kautta seksuaalisuuteen liittyviä syyllisyyden kokemuksia asteikolla nollasta kymmeneen. Voimakkaimmin syyllisyyttä koettiin mormoniyhteisöissä, jossa keskiarvo oli yli kahdeksan. Mormonien ohella jehovan todistajat, helluntailaiset, adventistit ja baptistit sijoittuvat indeksiluvulla mitattuna korkealle. Katolisten keskuudessa keskiarvo oli 6,3. Luterilaisilla luku oli 5,9.

Itsensä agnostikoiksi ja ateisteiksi määrittelevillä kyselyssä vastaavat keskiarvot olivat 4,7 ja 4,8 välillä.


Marina masturbating hands.jpg


Itsetyydytyksessä eli masturbaatiossa ei ole mitään pahaa.

Tehtäviä

 1. Oletko tuntenut seksuaalista syyllisyyttä?
 2. Mistä asioista olet tuntenut syyllisyyttä?
 3. Vieläkö tunnet syyllisyyttä?
 4. Oletko koskaan masturboinut?
 5. Pidätö masturboinnista?


Mikä on sukupuoliyhdyntä

Tämä kohta perustuu pääasiassa Wikipedian arkikkeliin "Yhdyntä".[2]

Suomen laki kieltää sukupuoyhdynnän, jossa toisena osapuolena on alle 16 -vuotias ja toisena osapuolena on yli 16 -vuotias. Vanhempi osapuoli tuomitaan ankaraan rangaistukseen pedofiliasta.[3]

Sukupuoliyhdyntä on sukupuolisen kanssakäymisen muoto, jonka biologisena tarkoituksena on mahdollistaa uroksen sukusolujen siirtyminen naaraan elimistöön ja tehdä naaras raskaaksi.

Monille ihmisille yhdynnällä on paljon pelkkää mielihyvämerkitystä ilman lisääntymisaikomusta.


Siitinvaginaan.jpg


Sukupuoliyhdynnässä miehen jäykistynyt siitin työnnetään naisen kostuneeseen emättimeen.


Siitintä liikutellaan edestakaisin naisen emättimessä, jolloin terskan hankautuminen emättimen seinämiin voimistaa seksuaalista kiihottumista, jonka päämääränä on useimmiten kiihottumisen huipentuma (ns. orgasmi)[4], johon sukukypsällä miehellä liittyy siemensyöksy.

Miehen on usein melko helppoa saada aikaan siemensyöksy. Miehen on syytä opetella pidättämään siemensyöksyä esimerkiksi hiljentämällä tahtia, sillä naisen kiihottumisen huipentuma (ns. orgasmi)[5] tulee yleensä hitaammin kuin miehen yhdynnän huippu (ns. orgasmi)[6].

Vastaavasti naisen on huomattava, että jotkut miehet saavat siemensyöksyn vasta sen jälkeen, kun nainen on saavuttanut yhdynnän huipun.


Siemensyoksy.jpg


Miehen siemensyöksy ilman naista.

Tehtäviä

 • Kuinka kauan yhdynnän pitää kestää, että on todennäköistä, että molemmat saavat orgasmin?


Sukupuoliyhdyntään perehtyminen

Sukupuoliyhdyntään voi perehtyä harrastamatta sitä itse. Sukupuoliyhdyntää kuvaavia elokuvia voi ostaa samalla tavalla kuin muitakin elokuvia esimerkiksi CD:llä ja DVD:llä.

Internetissä esitettävät ilmaiset pätkät eivät usein esitä sitä, miten sukupuoliyhdyntä aloitetaan ja miten ehkäisy suoritetaan. Itse sukupuoliyhdyntää Internetistä löytyy vaikka kuinka paljon ilmaiseksi.

On viisasta katsoa elokuva sukupuoliyhdynnästä ennen kuin ryhtyy yhdyntää itse harjoittelemaan.

On sanottu, että sukupuoliyhdyntä on vaikeinta 16 -vuotiaille ja 70 -vuotiaille ja helpointa 30-50 -vuotiaille. Harjoittelu tekee tässäkin asiassa mestarin.

Tutkimusten mukaan uskovaiset opettelevat sukupuoliyhdyntää Internetin pornografisten sivujen avulla ja uskonnottomat pikemmin käytännössä.


Siitinvaginaan.jpg


Sukupuoliyhdynnässä miehen jäykistynyt siitin työnnetään yllä olevan kuvan mukaisesti naisen emättimeen.

Tavallisesti siitin jäykistyy itsestään, mutta nainen voi hyväillä sitä kädellä jäykistymisen edistämiseksi.

Naisen emättimen pitää olla kostunut, jotta siitin menee hyvin emättimeen. Mies voi auttaa naisen emättimen kostumista koskettelemalla häpykieltä eli klitorista. Häpykieli on emättimen aukon etuosassa oleva nipukka. Nainen voi itse kosketella häpykieltääön tullakseen liukkaaksi. Ongelman voi ratkaista myös liukuvoiteilla.

Yhdynnässä miehen siitintä liikutellaan emättimessä edestakaisin. Kun miehen siemenneste valuu emättimeen, siitin alkaa vähitellen veltostua.

Siemensyöksy emättimeen on miehen sukupuolinautinnon huippu.

Ennen yhdyntää kannattaa sopia siitä, että mies ei anna siemensyäksyn tulla ennen kuin nainen on saavuttanut yhdynnän huipun. Varminta on sopia etukäteen, että nainen kertoo miehelle, kun hänen yhdynnän huippunsa tulee. Päin vastoin kuin jotkut miehet väittävät, mies voi pidättää siemensyöksyä niin kauan kuin haluaa. Jos miehen siemensyöksy on myöhässä, miehen on viisasta pyytää lupaa jatkaa yhdyntää.

On syytä olla loukkaantumatta, jos toinen osapuoli välillä tai lopuksi masturboi.

Jos ehkäisy on laiminlyöty, siittimen vetäminen pois ennen siemensyöksyä voi vaikuttaa lievänä ehkäisynä. Jos ehkäisy unohtuu, naisen pitää ottaa jälkiehkäisytabletti lääkerasiassa ilmoitetun ajan kuluessa yhdynnästä.


Norlevo-1500.jpg


Jälkiehkäisytabletteja on markkinoilla kaksi. Norlevo -valmisteen saa yli 15-vuotias ilman reseptiä apteekista, tätä nuoremmat tarvitsevat lääkäriltä reseptin. Norlevo pitää ottaa viimeistään 72 tuntia yhdynnästä. Jälkiehkäisypillerin hinta on noin 17 euroa (maaliskuu 2010).

Syksyllä 2009 tuli markkinoille toinen jälkiehkäisyvalmiste, EllaOne. Valmisteen saaminen edellyttää lääkärin kirjoittamaa reseptiä iästä riippumatta. EllaOne tulee ottaa viimeistaan 120 tuntia (5 päivää) yhdynnästä. EllaOne maksaa noin 33 euroa (maaliskuu 2010).

Jälkiehkäisypilleri tulee ottaa mahdollisimman pian yhdynnän jälkeen. Mitä nopeammin lääkkeen ottaa, sitä parempi ehkäisyteho sillä on. Jälkiehkäisypilleri ei koskaan vastaa ehkäisyteholtaan oikein käytettyä kondomia tai säännöllistä hormonaalista ehkäisyä, kuten e-pillereitä.

Nuoret ihmisen voivat kohtuullisen helposti kokea molemmat useita yhdynnän huippuja samassa yhdynnässä.


Nainen ratsastaa.jpg


Nainen ratsastaa miehellä -asento.

Tavallisin yhdyntäasento on ns. "lähetyssaarnaajan asento, jossa mies on naisen päällä ja nainen on levittänyt reitensä. Tavallisesti nainen kietoo säärensä miehen takamuksen ympärille tai joka tapauksessa ns. yläasentoon.

Jos nainen on väsynyt, yhdyntää voi toki harjoittaa myös niin, että nainen on pelkästään levittänyt reitensä.

Tasa-arvon mukaista on, että yhdynnässä myös nainen saa olla päällimmäisenä.

Yhdyntä-asentoja on lukuisia. Eräs asento, jossa mies laukeaa aika helposti, on, että nainen on vatsallaan ja mies tunkeutuu emättimeen takapuolelta.

Tehtäviä

 1. Mistä olet saanut tietosi sukupuoliyhdynnästä?
 2. Onko koulun seksuaaliopetus ollut riittävää?
 3. Missä tilanteissa kondomi tahtoo mennä väärin päin niin, että se ei rullaudu siittimen päälle?


Kokemuksia ensimmäisestä yhdynnästä

Kokemuksia ensimmäisestä yhdynnästä löydät napauttamalla tästä.


Linkkejä yhdyntäasennoista


Takaa.jpg


Takaa päin -yhdyntäasento on suosittu seksielokuvissa. Takaa voi yhtyä sekä emättimeen että peräsuoleen. Peräsuoleen yhdyttäessä on syytä käyttää yhdyntavoidetta.


Joitain yhdysntäasentoja


Mitä on itsetyydytys

Yleisesti itsetyydytyksen katsotaan olevan mitä normaalein ja turvallisin seksuaalisen toiminnan muoto. Sitä esiintyy aina varhaislapsuudesta vanhuuteen saakka, niin ihmisillä kuin kaikilla muillakin nisäkkäillä.


Vibrator.jpg


Jotkut naiset saavat orgasmin vain vibraattorin eli värähtelijän avulla. Vibraattori on kätevä tapaa suorittaa itsetyydytys.


Pienet lapset saattavat harrastaa itsetyydytystä, vaikka he eivät tietoisesti tiedä sitä, mistä on kysymys. Yleensä se on sattumalta opittua.

Ei ole mitään todisteita itsetyydytyksen minkäänlaisesta lääketieteellisestä haitallisuudesta muille kuin Peyronien sairaudesta kärsiville.

Kielteinen vaikutus on kiihotuksen huipun (ns. orgasmin) yhteydessä koettu väsymyksen tunne, joka johtuu endorfiinien vaikutuksesta ja ns. parasympaattisen hermoston aktivoitumisesta.

Samoin runsaasta tai kovakouraisesta itsetyydytyksestä miehillä nahka voi rasittua tai iho voi verestyä.

Periaatteessa myös rasitusvamman saaminen käteen on mahdollista.

Tyypillisin virhe itsetyydytyksessä on käyttää liukasteena jatkuvasti saippuaa tai muuta pesuainetta: se johtaa nopeasti ihovaurioihin, tulehduksiin ja jopa allergian puhkeamiseen. Vaihtoehtoina kosteusvoide tai varsinainen liukastusvoide ovat parempia.

Tehtäviä

 1. Mitä mieltä olet itsetyydytyksestä?
 2. Jos harrastat sitä, uskallatko tunnustaa sen harrastamisen muille?
 3. Onko itsetyydytys mielestäsi puutteellista oikeaan sukupuoliyhdýntään verrattuna?


Miesten itsetyydytys


Mitsetyydytys.jpg


Miesten itsetyydytys on usein käden avulla esinahan liikuttamista terskan yli ja takaisin siittimen ollessa erektiossa.


Terskaa voi hyväillä suoraan kädelläkin. Kivespussien hyväily on tavallista, samoin peräaukon seutu. Toiset pitävät siittimen puristelusta ja esinahan tai kivespussien vetämisestä kireälle sekä kivesten puristelusta.

Toimintaa yleensä jatketaan, kunnes kiihottumisen huippu (ns. orgasmi) saavutetaan. Kiihottumisen huipussa (orgasmissa) sukukypsillä miehillä purkautuu siittimen päästä vaaleaa siemennestettä.

Kiihottumisen huippuun (orgasmiin) liittyy voimakas, miellyttävä tunne. Monet miehet pitävät siemennesteen purkautumisen aiheuttamasta tunteesta. Itsetyydytyksessä voidaan käyttää myös seksivälineitä lisäämässä mielihyvän tunnetta.

Eturauhasen tulehduksen ehkäisyssä ja hoidossa säännöllinen itsetyydystys (masturbointi) on jopa suositeltavaa. Graham Gilesin johtama australialainen tutkimusryhmä julkisti 16. heinäkuuta 2003 lääketieteellisen tutkimuksen, jonka mukaan jatkuva itsetyydytys (masturbointi) vähentää eturauhassyövän riskiä.

Tehtäviä

 1. Onko sinulla ollut virtsatietulehduksia?
 2. Jos on, miten niitä on hoidettu?
 3. Voiko virtsatietulehdus tarttua sukupuoliyhdynnässä?


Naisten itsetyydytys


Girlmasturbating.jpg


Naisen itsetyydytys sormilla.


Naiset pitävät usein häpyhuulten ja häpykielen (klitoriksen) pään hyväilystä. Klitoriksen pää on elimistön herkin paikka, sillä siinä on tuhansia hermopäätteitä.


Female genitalia inner.JPG


1. Häpykielen esinahka.
2. Häpykieli.
3. Pienet häpyhuulet.
4. Emättimen eteinen.
5. Isot häpyhuulet.

(Lähde: Wikipedia)

Emättimeen voidaan työntää sormia ja kiihottaa G-pistettä ja emättimen aukkoa. G-piste on emättimen etupuolella, noin 4 senttimetrin syvyydessä oleva kohta, joka on erityisen herkkä.

Peräaukon seutua voidaan myös hyväillä, samoin rintoja. Jotkut naiset pitävät hävyn hieromisesta suihkulla.


Hieromasauva.jpg


Hieromasauvan käyttö


Seksivälineitä, kuten hieromasauvoja käytetään yleisesti.

Itsetyydytystä jatketaan yleensä kiihottumisen huippuun (orgasmiin) asti niiden naisten kohdalla, jotka saavat kiihottumisen huippuja (orgasmeja)

Kiihottumisen huippu (orgasmi) on naisilla samankaltainen tuntemus kuin miehillä. Joidenkin naisten virtsaputkesta tulee kiihottumisen huipussa nestettä, joka ei kuitenkaan ole virtsaa.

Normaalisti häpy ja emätin kostuvat kiihottumisen vuoksi.

Tehtäviä

 • Millä tavalla miehen ja naisen orgasmi eroavat toisistaan?


Yhdyntäsiveyttä


Sperm (nämä sulkeet tässä koska samanniminen tiedosto oli jo UnCommonsissa).jpg


On väärin antaa siemensyöksyn tulla ennen kuin nainen on saanut saanut kiihottuman huipun (ns. orgasmin) tai ilmoittanut, että jo riittää.

Siemensyöksyn pidättämistä mies voi harjoitella etukäteen itsetyydytyksen avulla. Jokainen mies oppii pidättämään siemensyöksyä.

Jos nainen saa yhdynnän huipun (orgasmin) itsetyydytyksellä, hän todennäköisesti saa sen myös sukupuoliyhdynnässä.

Koska miehen ei ole välttämättä helppoa tunnistaa naisen yhdynnän huippua (ns. orgasmia), kannattaa sopia etukäteen, että nainen ilmoittaa omasta kiihottumisen huipustaan (nainen sanoo esimerkiksi "laske" tai "saat lopettaa").


Sisaan.jpg


Jos haluat tulla raskaaksi, siemennesteen on annettava mennä emättimeen. Jotta siemenneste olisi riittävän vahvaa, saman miehen ei pidä harjoittaa yhdyntää aivan joka päivä.


Yhdynnässä saadussa siemensyöksyssä siemenneste purkautuu emättimeen, jolloin siittiöillä on kohdunkaulan kautta pääsy kohtuun ja munanjohtimiin, irronneen munasolun luokse, mikä mahdollistaa hedelmöittymisen ja raskauden.

Ehkäisyn avulla voidaan harjoittaa yhdyntää siten, ettei raskaaksi tuleminen ole todennäköistä.

Peräaukkoon suoritettua yhdyntää kutsutaan anaaliyhdynnäksi. Se vaatii usein liukastusvoidetta.

Sukupuoliyhdynnän huipentuma on useimmille ihmisille suuri nautinto, mutta ihminen kokee mielihyvää vielä pitkään sukupuoliyhdynnän jälkeen.

Yhdynnän huipentuma vapauttaa endorfiineja (opiaatteihin kuuluvia aineita), jotka aiheuttavat mielihyvää. Samaa mielihyvän tunnetta voi saada esimerkiksi liikunnasta.

Tehtäviä

 1. Jos olet mies, oletko harjoitellut siemensyöksyn pidättämistä?
 2. Jos olet nainen, vaaditko kumppaniltasi, että hän jatkaa yhdyntää kunnes olet saanut orgasmin?
 3. Jos olet mies, onko sinulla siittimen jäykistymisvaikeuksia?
 4. Jos olet nainen, onko sinulla vaikeuksia saada orgasmi?


Yhdynnän esileikit


Esileikki.jpg


Meidän maassamme on tapana, että yhdyntää edeltävät esileikit, esimerkiksi mies hyväilee naisen rintoja ja emättimen suulla olevia häpyhuulia ja kltoris -nipukkaa.

Myös nainen voi kiihottaa itseään hyväilemällä näitä paikkoja. Nainen voi auttaa miestä siittimen jäykistymisessä hyväilemällä miehen siitintä.

Uusimpien tutkimusten mukaan esileikit ovat hyödyllisiä siinä suhteessa, että miehen siitin jäykistyy ja naisen emätin kostuu.

Vanha käsitys siitä, että esileikit auttaisivat naista saamaan yhdynnän huipentuman (ns. orgasmin), pidä paikkaansa.[7]

Tärkein naisen yhdynnän huipentumaa auttava toimenpide on riittävän pitkä yhdyntä.

Silloin, kun nainen haluaa seksiä oikein kovasti, hän saattaa saada yhdynnän huipentuman myös esileikeissä.

Tehtäviä

 1. Mitkä yhdynnän esileikit saattavat edistää aivan tavallisten sairauksien leviämistä?
 2. Pitääkö kädet pestä ennen sukupuoliyhdyntää?
 3. Pitääkö sukupuolielimet puhdistaa ennen yhdyntää ja sen jälkeen?


Supupuolielinten[8] koot


Bigpenis.jpg


Kaikki naiset eivät anna työntää suurta penistä peräaukkoon.[9] Se voi tehdä kipeää jopa hyvän voiteen kanssa.


Myös siittimen pituudella ja paksuudella on merkitystä. Pitkä siitin ulottuu helpommin emättimen pohjaan ja auttaa naista saamaan yhdynnän huipentuman (ns. orgasmin).

Paksu siitin hankaa klitorista ja häpyhuulia tehokkaasti ja auttaa naista saavuttamaan yhdynnän huipun (ns. orgasmin).

Koska siittimiä ja emättimiä on erikokoisia, jokaiselle löytyy se oikea, joka auttaa molemmat saavuttamaan yhdynnän huipun (ns. orgasmin eli orkun).

Tehtäviä

 1. Jos olet nainen, haaveiletko miehestä, jolla on suuri siitin?
 2. Jos olet mies, haaveiletko naisesta, jolla on tiukka emätin?
 3. Mistä voi tietää, että tulevalla kumppanilla on oikean kokoinen sukupuolielin?


Useita yhdynnän huippuja


Orgasm.jpg


Kun yhdynnän suorittaa neljän seinä sisällä voi vapaasti kiljua saadessaan orgasmin.


Varsinkin nuoret ihmiset voivat saavuttaa saman yhdynnän aikana useita huippuja. Useimmiten useita huippuja saa nainen, koska useimpien miesten siitin veltostuu siemensyöksyn jälkeen. Kuitenkin myös miehen on syytä yrittää jatkaa yhdyntää naisen suostumuksella vielä siemensyöksyn jälkeen.

Tehtäviä

 1. Olet kenties kuullut ihmisten puhuvan siitä, kuinka monta orgasmia he saivat samalla kerralla? Kannattako yrittää noudattaa näitä huhupuheita omassa elämässä?


Seksi ei aina liity sukupuoliyhdyntään

Seksuaalisuus on mielihyvän kokemista. Sitä tuovat läheisyys, yhdessäolo, hellyys ja hyvän olon tuottaminen itselle ja toiselle.

Se on kokonaisuus, johon kuuluvat ajatustunteet (emootiot), vastuu ja ruumiillinen nautinto.

Yhdyntä ei aina liity seksiin. Seksiin kannattaa ryhtyä vasta sitten, kun itse kokee olevansa siihen valmis, ei muiden painostuksesta tai luulosta, että kaikki muutkin.


Mature.jpg


Seksiä voi harrastaa, vaikka ei olisi rakastunut.


Jokainen päättää itse - kuka, miten ja milloin omaan kehoon saa koskettaa.

Tehtäviä

 • Mitä mieltä olet siitä, että kumppani yrittää pakottaa seksiin?


Seurustelu


Neitsyys-2.jpg


Tytön ensimmäisessä yhdynnässä puhkeaa immenkalvo ja silloin voi tulla hieman verta.


Seurusteluaika on tutustumista omiin ja toisen tunteisiin ja vasteisiin. Se on ihastumista, rakastumista, mutta myös usein pettymistä.

Seurustella voi minkä ikäisenä tahansa. Joskus ihastuksesta on vaikea kertoa tai seurustelukumppania ei tunnu löytyvän. Kuitenkaan n. 75 % peruskoulun yhdeksäsluokkalaisista ei vielä seurustele.


Seurustelu.jpg


Kiireetön seksi on parasta.


Ihminen on sukupuolinen olento koko elämänsä ajan. Murrosiässä hormonitoiminnan herääminen vaikuttaa kehoon ja mieleen.

Seksuaaliset ajatukset ja tunteet alkavat korostua aiheuttaen hämmennystä. Vähitellen käsitys omasta itsestä ja omasta seksuaalisuudesta muodostuu. Omaan kehoon tutustuminen auttaa löytämään omaa seksuaalisuutta. Jokainen etenee omaa tahtiansa.

Seksi ei kuulu itsestään selvänä asiana seurusteluun. Elämässä sattuu ja tapahtuu. Kukaan meistä ei välty mokilta tai pettymyksiltä. Niistä voi kuitenkin oppia, ne voi antaa itselleen anteeksi.

Tehtäviä

 • Millaista on järkevä sukupuolirakkaus?


Seksiin kuuluu ehkäisy

Yleisohje


Kondom.jpg


Laita kondomi näin päin siittimen yläpäähän, niin että se rullautuu mukavasti siittimen päälle.


Nuorille ehdottomasti paras ehkäisytapa on kondomi, joka suojaa sekä raskaudelta että sukupuolitaudeilta.


Kondominasettaminen.jpg


Kondomin asettaminen.


Kondomin käyttö-ohjeen löydät napauttamalla tästä

Sitä kannattaa käyttää, vaikka tyttö käyttäisikin ehkäisypillereitä.

Kondomi työnnetään miehen siittimen päälle ennen siittimen työntämistä emättimeen. Siemenneste jää siemensyöksyssä kondomiin.

Kondomi suojaa myös sukupuolitaudeilta, joista pahin lienee AIDS.

Spermoutside.jpg


Jos ehkäisy unohtui. vedä siitin ulos juuri ennen siemensyöksyä ja anna siemennesteen tulla vaikka naisesi vatsalle.


Jos sukupuoliyhdyntä on aloitettu eikä parilla ole mitään ehkäisyä, raskauden todennäköisyyttä voi huomattavasti alentaa, jos mies vetää siittimensä ulos emättimestä juuri ennen siemensyöksyä (ns. keskeytetty yhdyntä, molemmat voivat saavuttaa tästä huolimatta kiihottumisen huipun). Myös tämän jokainen mies oppii tekemään.


Nude (nämä sulkeet tässä koska samanniminen tiedosto oli jo UnCommonsissa).jpg


Jos siemensyöksy on jo mennyt emättimeen, siemennestettä voi poistaa emätintä huuhtomalla. Tällöin on varminta hakea mahdollisimman pian apteekista jälkiehkäisytabletteja, jotka ehkäisevät mahdollisen raskauden alkamisen (katumuspilleri, niitä saa apteekista ilman reseptiä).

Tehtäviä

 1. Jos olet mies, onko sinulla mukana kondomeja?
 2. Jos olet nainen, onko sinulla mukana kondomeja?
 3. Miksi kondomeja tarvitaan, vaikka käyttäisi ehkäisytabletteja?


Raskauden todennäköisyys

Sisaan.jpg
Jos haluat tulla raskaaksi, anna siemennesteen mennää emättimeen.

Raskauden todennäköisyys on suurin kuukautiskierron keskivaiheessa eli noin kahden viikon päästä kuukautisten alkamisesta. Varsin monet naiset haluavat sukupuoliyhdyntää juuri silloin, kun raskaaksi tulemisen todennäköisyys on suurin.

Raskauden todennäköisyys on pienimmillään viikkoa ennen kuukautisten alkamista ja viikon kuukautisten alkamisen jälkeen.

Kuukautiset eivät ole mikään este sukupuoliyhdynnän harjoittamiselle.

Ehkäysykeinona yhdynnän rajoittaminen kahteen viikkoon kuukaudesta ei ole mitenkään luotettava, vaan raskaus voi alkaa myös "varmoina päivinä".


Nykyaikaiset ehkäisykeinot


Femalecondom.jpg


Naisten kondomi. Alaosan rengas työnnetään emättimeen ja ylempi rengas jää ulos.


Naisenkondominkaytto.jpg


Naisen kondomi asetetaan paikalleen siten. että toinen rengas menee emättimen siään ja toinen jää ulkopuolelle.


Seuraavassa on esitetty nykyisin käytössä olevia ehkäisymenetelmiä, joista suurin osa on otettu käyttöön vasta teollistumisen jälkeen. Ainoat ehkäisymenetelmät, joka suojaavat sukupuolitaudeilta ovat kondomi ja naisten kondomi eli femidomi.


Hormonaaliset ehkäisimet


Kemialliset ehkäisimet


Mekaaniset ehkäisimet


Muita ehkäisymenetelmiä


Luota itseesi


Rape (nämä sulkeet tässä koska samanniminen tiedosto oli jo UnCommonsissa).jpg


Näytelty joukkoraiskaus.


Omiin ajatuksiin ja tuntemuksiin kannattaa luottaa ja edetä sen mukaan kuin itsestä tuntuu - omaan tahtiin, mitään kiirettä ei ole.

Sinua ei koskaan saa painostaa tai pakottaa mihinkään, mitä et halua. Jos sinulle on tapahtunut jotain ikävää, väkivaltaista tai olet vaikeassa tilanteessa, kerro siitä heti luotettavalle aikuiselle henkilölle.

Tarvittaessa hakeudu terveydenhoitajan luo tai omaan terveyskeskukseen.


Tervettä järkeä on

 1. käyttää omaa harkintaa,
 2. suunnitella asioita etukäteen,
 3. kertoa vanhemmille ja suunnitella missä liikkuu, miten ja kenen kanssa,
 4. olla käyttämättä päihteitä ja
 5. pitää avaimet, kännykkä ja vähän rahaa mukanaan kotimatkaa varten.


Pilkettä silmäkulmaan

Seksuaalisuus on hauskuutta, iloa ja pilkettä silmäkulmassa.

Seksuaalisuuteen liittyvistä asioista voit halutessasi keskustella mm. kavereiden, kouluterveydenhoitajan tai muiden aikuisten kanssa.

Asiallista tietoa löytyy myös lehtisistä, kirjoista ja netistä

www.seksuaaliterveys.org/


Pilketta.jpeg


Olet arvokas juuri sellaisena kuin olet - omana itsenäsi!

Tehtäviä

 1. Mitä harkitsematon yhdyntä voi aiheuttaa?
 2. Miten sukupuolitaudeilta suojaudutaan?
 3. Mikä on sukupuoliyhdynnän laillinen ikäraja?
 4. Millaisia riippuvuuksia sukupuolielämään liittyy?
 5. Voiko seurustelu häiritä koulunkäyntiä? Miten?


Kestääkö seksikemia

Italialaisten tutkijoiden mukaan ne muutokset kehon kemiassa, jotka saavat ihmiset kokemaan uudet sukupuolikumppanit seksuaalisesti haluttavina, kestävät parhaimmillaan kaksi vuotta.


Seksikemia.jpg


Avioseksiä kannattaa harrastaa, vaikka se ei aina maistuisikaan.


Kahden vuoden jälkeen siirrytään viimeistään vakiintuneeseen suhteeseen, ja toiset hormonit alkavat hallita.

Neutrofinihormoneja erottuu suurempia määriä suhteen alkuvaiheessa. Siinä vaiheessa myös naisten testosteronin (miessukupuolihormonin) määrä on lisääntynyt ja miesten vähentynyt.

Tilanne muuttuu, kun suhde on kestänyt vuodesta kahteen, sen jälkeen hallitsevaksi hormoniksi nousee oksitosiini, niin kutsuttu “hellimishormoni”.

Oksitosiini on hormoni, jota erittyy aivolisäkkeen takalohkosta äidin synnyttäessä. Se saa kohdun lihakset supistelemaan ja sikiön liikkeelle. Imettävällä äidillä oksitosiinin tehtävänä on saada maito poistumaan rinnoista supistamalla maitorauhasia ympäröivät pienet lihakset. Oksitosiinia erittyy myös mm. seksuaalisen mielihyvän yhteydessä

Muutamat tutkijat ovat huolissaan siitä, että ihmiset saattavat tuntea tarvetta hormonilääkkeisiin, jotta voisivat uudelleen kokea tuon alkuperäisen rakastumisen huuman. (Lähde: BBC News 1.2.2006)


Vanhus.jpg


Jopa 75 -vuotiaat harrastavat seksiä.


Kommentti: Tuon ei tarvitse olla totta. Aivot ovat ihmisen tärkein sukupuolielin. Jos aivot saavat jatkuvasti viestiä siitä, että partneri on haluttava, kyllä sen hormonitkin uskovat. Ja aivoillehan, siis alitajunnalleen, voi viestittää mitä tahtoo. Intohimon säilymiseen parisuhteessa ei tarvita hormonipillereitä, vaan välittämistä, viitseliäisyyttä ja mielikuvitusta.


Auttavatko erikoiset yhdyntäasennot

Silloin, kun seksi ei maistu parille, lääkäri saattaa suositella erilaisia yhdyntäasentoja. Näistä asennoista on tehty kirjoja ja tietoa saa myös Internetistä.

Jotkut naiset nauttivat esimerkiksi siitä, että nainen on yhdynnässä päällimmäisenä tai siitä, että mies työntää siittimen emättimeen takakautta naisen olessa sängyssä vatsallaan.


Anaali.jpg


Monet naiset haluavat myös yhdyntää peräaukkoon. Sitä on syytä harjoittaa ennen kuin saa peräpukamia.[11]


Erikoisten asentojen vaarana on, että mies saa siemensyöksyn liian aikaisin.

Sen jälkeen, kun nainen on saavuttanut koohottumisen huipun (orgasmin) ja mies on onnistunut pidättämään omaa siemensyöksyään, voi harjoitella uusia asentoja.

Joitakin pareja kiihottaa myös se, että toinen tai molemmat kiljahtelevat mielihyvästä.

Tehtäviä

 1. Tutkikaa miten yleisiä avioerot ovat Suomessa.
 2. Tutkikaa avioliittojen pituuksien jakaumaa Suomessa?
 3. Verratkaa Suomen avioerojen yleisyyttä muiden maiden avioerojen yleisyyteen.
 4. Pohtikaa avioerojen syitä Suomessa.
 5. Aiotko joskus solmia avioliiton?
 6. Aiotko joskus hankkia lapsia?
 7. Miten voit vaikuttaa parhaiten ihmissuhteisiisi?


Jo ei seiso tai luista


Harderection2.jpg


Siittimen vois saada jäykistumään siten, että nainen nuolee sitä.


Siittimen jäykistuminen eli "seisominen" ei aina onnistu. Eniten vaikeuksia on vanhoilla miehillä, mutta niitä voi tulla kenellelle tahansa.

Jos poikaystäväsi "runkkaa" penistään, sinun ei kannata loukkaantua, sillä silloin saat emättimeesi kovettuneen siittimen.

Jos poikaystäväsi työntää emättimeesi siittimen, joka ei ole vielä kovettunut, älä loukkaannu, sillä usein siitin kovettuu sen jälkeen, kun se on varovasti työnnetty valmiiksi liukkaaseen emättimeen.


Ceridal intime.jpg


Jos ei ole tarvetta käyttää kondomia, tällä luistaa aina. Ainetta myydään apteekeissa.


Jos emättimen liukkaus on huono, kannattaa käyttää liukuvoiteita ja myös intiimihygieniaan tarkoitetut suihkeet ovat hyviä. Viimeksi mainitut saattavat heikentää kondomia.

Tavallinen oliiviöljy käy, jos ei ole muuta saatavilla.

Lääkäriltä voi saada resptin suun kautta syötävään lääkkeeseen, joka saa melkein kenen tahansa siittimen seisomaan.


Cialis.jpeg


Kaksi tunnetuinta ovat Cialis ja Viagra.

Jos haluaa nopean erektion, joka kestää esimerkiksi koko viikonlopun, kannattaa valita Cialis, jos haluaa hyvää yhden kerran erektiota, Viagra autaa joitain.

Jos yllä olevista neuvoista ei ole apua, lääkäri voi neuvoa muita keinoja.


Creaming.jpg


Tämä ei ole spermaa vaan voidetta.

Tehtäviä

 1. Milloin siittimesi alkaa seista?
 2. Milloin emättimesi alkaa liukastua?
 3. Miten voit auttaa asiaa, jos sinulla on ongelmia?

Toimittajien huomautukset

 1. http://www.dlc.fi/~etkirja/index.htm
 2. Syy ei ole tiedossa. On huomattava, että Erkki Hartikainen on julistanut kaikkien maailman ateistien sodan Wikipediaa vastaan.
 3. Wikipedistien käsityksessä varmaan tuomitaankin siitä. Rikos on nimeltään lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö.
 4. Noudattaa Hartikaisen sivistyssanojen suomennuspolitiikkaa, jonka perusteena ei ole kielinationalismi, vaan filosofisten käsitesekaannusten ehkäiseminen. Vierasperäisen sanan vakiintuneen aseman vuoksi se on ollut syytä sisällyttää selvennykseksi.
 5. Samoin kuin edellisessä.
 6. Ja edelleen samoin.
 7. sic
 8. sic
 9. Kokemuksen syvä rintaääni?
 10. Tämä ja seitsemän muuta ehkäisyvälineluettelon linkkiä johtavat Wikipediaan olemattomille sivuille. Osoitteen muodosta sekä Hartikaisen alkuperäisestä kursorin alla ilmestyvästä tekstistä (ei vielä kirjoitettu) tiedetään, että Hartikainen kävi sivuilla, totesi ne tyhjiksi, ja liitti silti infolinkkiluetteloonsa.
 11. Kokemuksen syvä rintaääni.